LUDZKIE CIAŁO

images (3)
Ludzkie ciało zawiera od dwóch do pięciu milionów gruczołów potowych, znacznie więcej niż ciało przedstawiciela jakiegokol­wiek innego gatunku naczelnych. Fizjologia rozrodu i związane z nią zachowanie się także uległy niezwykłej ewolucji. Zmienił się zwłaszcza dwojako cykl rujowy samicy, co wpłynęło na zachowa­nie się seksualne i społeczne. Menstruacja stała się in­tensywniejsza. Samice niektórych innych gatunków przechodzą niewielkie krwawienie, ale tylko u kobiety zachodzi znaczne złuszczanie się ściany „rozczarowa­nej macicy”, a w konsekwencji obfite krwawienie. Ruja czy okres „grzania” się samic został zastąpiony przez dosłownie nieprzerwaną aktywność płciową. Kopulacja nie jest inicjowana przez reakcje na konwencjonalne oznaki rui naczelnych, takie jak zmiany zabarwienia skóry wokół żeńskich narządów płciowych i wydziela­nie feromonów, lecz przez rozbudowaną grę miłosną wymagającą wzajemnego pobudzania się przez partne­rów. Co więcej, cechy decydujące o fizycznym pociągu są ustalone przez naturę. Zaliczyć można do nich uwło- sienie łonowe obu płci oraz wydatne piersi i pośladki kobiet. Spłaszczony cykl płciowy i stała atrakcyjność samicy umacnia związki małżeńskie, które są podstawą życia społecznego człowieka. Patrząc z pewnego oddalenia, spostrzegawczy zoolog marsjański uznałby kulistą głowę człowieka za klucz do jego biologii. Mózg Homo ogromnie rozrósł się w ciągu stosunkowo krótkiego odcinka czasu ewolucyjne­go. Trzy miliony lat temu australopitek miał w wieku dojrzałym czaszkę o pojemności 400—500 cm3, tj. zbli­żoną do pojemności czaszki szympansa i goryla. Dwa miliony lat później czaszka Homo erectus

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply