PODOBNIE JAK LUDZIE

Wiemy dziś, że szympansy, podobnie jak ludzie, są na ogół mięsożerne i prowadzą łowiecki tryb życia. Co więcej, angażuje on przede wszystkim samce. Jeżeli mamy zajmować się poszukiwaniem wzorów, z których rozwinęło się uprawiane przez ludzi łowiectwo, uży­teczne okazać się może uwzględnienie nie tylko przy­puszczalnego pochodzenia łowiectwa i jego rozwoju u naszych krewniaków—małp, ale także jego zbieżnej lub równoległej ewolucji u prawdziwych mięsożernych. Ze względu na wielki dystans taksonomiczny pomiędzy naczelnymi a mięsożernymi, rozumowanie niniejsze ma oczywiście charakter analogii. Niemniej biegnie ono w interesującym kierunku. Schaller wskazuje, że kształtowanie się grup łowieckich u Carnivora związa­ne jest z następującymi zjawiskami:Łowiectwo grupowe prowadzi do lepszych wyni­ków, niż łowiectwo indywidualne; grupa może polować na większe zwierzęta.Wielkość grupy jest elastyczna i zależy od rodzaju zwierzęcia, na które się poluje.W łowiectwie grupowym stosuje się często wspól­ne okrążanie ofiary, pogoń na skróty i wymienianie się polujących, co ogranicza i zmniejsza wysiłek grupy. Te manewry taktyczne rozwijają się więc jeszcze przed po­wstaniem języka.U niektórych gatunków występuje podział pracy — jedne osobniki ścigają, inne tropią, inne zabijają, inne przenoszą zdobycz, a inne zajmują się młodymi. Inne jeszcze mogą stać na czatach. Osobniki pełniące te role mogą się ponadto wymieniać. U psów i wilków ceremonie powitalne porzedza- jące łowy wzmacniają, jak się wydaje, więzy między osobnikami i synchronizują ich zachowanie się.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply