SKOK W EWOLUCJI UMYSŁU

scherzi-della-natura
Dwa miliony lat później czaszka Homo erectus, pochodzące­go przypuszczalnie od australopiteka, miała pojemność około 1000 cm3. W ciągu następnego miliona lat nastą­pił wzrost pojemności czaszki do około 1400—1700 cm3 u neandertalczyka i do 900—2000 cm3 u współczesnego Homo sapiens. Wzrost inteligencji towarzyszący po­większeniu się mózgu był tak znaczny, że nie można jej jeszcze zmierzyć w żaden sensowny sposób. Ludzie mogą co prawda być porównywani między sobą pod względem kilku podstawowych składników inteligencji i zdolności twórczych, ale nie została wynaleziona żad­na skala pozwalająca na obiektywne porównanie czło­wieka z szympansem lub innymi żyjącymi naczelnymi.Zrobiliśmy tak wielki skok w ewolucji umysłu, że ciągle wymyka się on samoanalizie. Hipertrofia umysłu wypaczyła nawet najbardziej podstawowe cechy spo­łeczne naczelnych, przekształcając je nie do poznania. Poszczególne gatunki małp Starego Świata odznaczają się godną uwagi plastycznością organizacji społecznej, człowiek doprowadził tę skłonność do proteuszowej et- niczności. Małpy stosują stopniowanie reakcji beha­wioralnych dla regulowania interakcji zarówno agre­sywnych, jak i seksualnych; u człowieka skale zacho­wań stały się wielowymiarowe, są regulowane kulturą i nieskończenie subtelne. Więzy międzyosobnicze i altru­izm odwzajemniony występują u innych naczelnych w postaci rudymentarnej, człowiek zaś rozszerzył je w ogromne sieci powiązań, w których osobniki z godziny na godzinę świadomie odmieniają swoje role.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply