W KAŻDYM POKOLENIU

images
Kiedy w każdym pokoleniu produkowane są nowe komórki płciowe, wygrywające geny zostają rozdzielo­ne, a następnie spotykają się w nowych zestawach, tworząc nowe organizmy, które przeciętnie mają więcej takich samych genów. Pojedynczy organizm jest jednak tylko ich nosicielem, częścią skomplikowanego friecha- nizmu służącego zachowywaniu i rozprzestrzenianiu genów z jak najmniejszymi zakłóceniami biochemicz­nymi. Słynny aforyzm Samuela Butlera: kura jest tylko sposobem jaja na zrobienie drugiego jaja, został uno­wocześniony: organizm jest tylko sposobem DNA na zrobienie większej ilości DNA; wracając zaś do tematu, podwzgórze i układ rąbkowy są zbudowane po to, by DNA uczynić nieśmiertelnym.W procesie doboru naturalnego więc każdy mecha­nizm, który może przyczynić się do zwiększenia często­ści pewnych genów w kolejnych pokoleniach, staje się cechą, która zaczyna charakteryzować gatunek. Jedne z tych mechanizmów należą do kategorii takich, które sprzyjają dłuższemu życiu osobnika, inne do takich, któ­re sprzyjają większym możliwościom rozrodczym i tro­skliwszej opiece nad potomstwem. W miarę jak techniki replikowania genów wspierane są przez bardziej złożo­ne zachowania społeczne organizmów, coraz powszech­niej występuje altruizm, który ostatecznie przybiera przesadne formy.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply